Grafická verzia

Ábel Zoltán

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Delegát zväzu
Šport: futbal
Odvetvia: futbal