Grafická verzia

Ábel Zoltán

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Pozorovateľ
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: DP-A-003079
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 20.11.2022
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: 19.11.2026
Doklad vydal: SFZ
Odbornú spôsobilosť overil: SFZ