Grafická verzia

Adámek Lukáš

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Športový rozhodca
Šport: plavecké športy
Odvetvia: -