Grafická verzia

Sýkorová Katarína

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Inštruktor
Šport: horolezectvo
Odvetvia: neveľhorské terény, stredné hory, lezenie na umelej stene
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 121-2/2023
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 26.5.2023
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: 31.12.2026
Doklad vydal: Horolezecká škola JAMES
Odbornú spôsobilosť overil: Mgr. Vladimír Paulík