Grafická verzia

ABDULLOVÁ Sherin

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: jazdectvo
Odvetvia: -
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 434334
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 24.5.2022
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: SJF
Odbornú spôsobilosť overil: TEST