Grafická verzia

Cinkanič Daniel

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Kapitán tenisového družstva
Šport: tenis
Odvetvia: -
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 740108RM750
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 25.2.2017
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: 31.10.2023
Doklad vydal: Slovenský tenisový zväz
Odbornú spôsobilosť overil: Ing. Vladimír Gerhart