Grafická verzia

Cukrovaný Dušan, Ing.

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Športový rozhodca
Šport: tenis
Odvetvia: -