Grafická verzia

Leskovianská Jana

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Kapitán tenisového družstva
Šport: tenis
Odvetvia: -
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 870310RM295
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 18.3.2017
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: 31.10.2018
Doklad vydal: Slovenský tenisový zväz
Odbornú spôsobilosť overil: Ing. Michal Varmus