Grafická verzia

Reisenauer Róbert

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: box
Odvetvia: -
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 111
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 16.10.2010
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: SABA
Odbornú spôsobilosť overil: Ing. Tibor Hlavačka