Grafická verzia

Reisenauer Alexander

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: box
Odvetvia: -
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 010
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 12.10.2000
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: TŠ SZTK
Odbornú spôsobilosť overil: Dušan Bučko