Grafická verzia

Abelovský Dušan

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Športový rozhodca
Šport: volejbal
Odvetvia: volejbal