Grafická verzia

Mersich Marino

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Tréner
Šport: lyžovanie
Odvetvia: -
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti: 3-003/2011
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 18.12.2011
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti: -
Doklad vydal: Slovenská lyžiarska asociácia
Odbornú spôsobilosť overil: Vladimír Ternavský