Grafická verzia

Klasovský Ivan, Ing.

Odborná spôsobilosť

Druh odbornej spôsobilosti: Športový rozhodca
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: Rýchlokorčuľovanie na kolieskových korčuliach