Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Výkaz o použití sponzorského

Dátum platby Interné číslo účtovného dokladu Externé číslo účtovného dokladu Dátum zaúčtovania Variabilný symbol Celková suma na zaúčtovanie Dodávateľ IČO
13.10.2023 4 33243 12.12.2023 371,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) MASPOL s. r. o. 36507610
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu, nákup športových potrieb a športového vybavenia, úhrada športovej prípravy, ubytovania, cestovného a stravného v pôsobisku vykonávania športovej a tréningovej prípravy, sústredení doma aj v zahraničí, úhrada štartovného na súťažiach, rehabilitácie, masáže, fyzioterapia, regenerácia, prípadné lekárske ošetrenia, súťažné a tréningové oblečenie a obuv Finančné 371,00 eur Stravovanie
13.10.2023 4 33243 12.12.2023 0,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) MASPOL s. r. o. 36507610
Zoznam neobsahuje žiadne položky
23.11.2023 3 4768/2023AUD 12.12.2023 229,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) AURAMAR BEACH RESORT
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu, nákup športových potrieb a športového vybavenia, úhrada športovej prípravy, ubytovania, cestovného a stravného v pôsobisku vykonávania športovej a tréningovej prípravy, sústredení doma aj v zahraničí, úhrada štartovného na súťažiach, rehabilitácie, masáže, fyzioterapia, regenerácia, prípadné lekárske ošetrenia, súťažné a tréningové oblečenie a obuv Finančné 229,00 eur Ubytovanie pre športovcov na súťaži
7.11.2023 2 VF23/011 8.11.2023 23011 400,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) Športový klub polície Banská Bystrica 17060117
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu, nákup športových potrieb a športového vybavenia, úhrada športovej prípravy, ubytovania, cestovného a stravného v pôsobisku vykonávania športovej a tréningovej prípravy, sústredení doma aj v zahraničí, úhrada štartovného na súťažiach, rehabilitácie, masáže, fyzioterapia, regenerácia, prípadné lekárske ošetrenia, súťažné a tréningové oblečenie a obuv Finančné 400,00 eur
7.11.2023 1 2023021 8.11.2023 2023021 500,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) FORTIS 42313589
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu, nákup športových potrieb a športového vybavenia, úhrada športovej prípravy, ubytovania, cestovného a stravného v pôsobisku vykonávania športovej a tréningovej prípravy, sústredení doma aj v zahraničí, úhrada štartovného na súťažiach, rehabilitácie, masáže, fyzioterapia, regenerácia, prípadné lekárske ošetrenia, súťažné a tréningové oblečenie a obuv Finančné 500,00 eur