Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Výkaz o použití sponzorského

Dátum platby Interné číslo účtovného dokladu Externé číslo účtovného dokladu Dátum zaúčtovania Variabilný symbol Celková suma na zaúčtovanie Dodávateľ IČO
25.9.2018 ZAP-18/02 28105360 7.12.2018 28105360 114,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) Vodax 35801948
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
3.2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť pre poskytovateľa pitný režim na podujatiach, a to poskytnutím pramenitej vody Lucka, konkrétne 7.500ks 0,5l PET fliaš (jemne perlivá, perlivá, neperlivá) v hodnote 1.782 € s DPH, po poskytnutí 40% zľavy podľa prílohy č.1 tejto zmluvy Cenové podmienky a na základe riadnych objednávok poskytovateľa rešpektujúc závozový kalendár objednávateľa. - banner na webe vo vopred dohodnutom termíne, rozmer 300x100 - PR článok v časopise - 1 strana Finančné 114,00 eur
25.9.2018 ZAP-18/02 28104450 7.12.2018 28104450 1 667,95 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) vodax 35801948
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
3.2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť pre poskytovateľa pitný režim na podujatiach, a to poskytnutím pramenitej vody Lucka, konkrétne 7.500ks 0,5l PET fliaš (jemne perlivá, perlivá, neperlivá) v hodnote 1.782 € s DPH, po poskytnutí 40% zľavy podľa prílohy č.1 tejto zmluvy Cenové podmienky a na základe riadnych objednávok poskytovateľa rešpektujúc závozový kalendár objednávateľa. - banner na webe vo vopred dohodnutom termíne, rozmer 300x100 - PR článok v časopise - 1 strana Minerálky Finančné 114,05 eur
3.2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť pre poskytovateľa pitný režim na podujatiach, a to poskytnutím pramenitej vody Lucka, konkrétne 7.500ks 0,5l PET fliaš (jemne perlivá, perlivá, neperlivá) v hodnote 1.782 € s DPH, po poskytnutí 40% zľavy podľa prílohy č.1 tejto zmluvy Cenové podmienky a na základe riadnych objednávok poskytovateľa rešpektujúc závozový kalendár objednávateľa. - banner na webe vo vopred dohodnutom termíne, rozmer 300x100 - PR článok v časopise - 1 strana Minerálky Finančné 142,56 eur
3.2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť pre poskytovateľa pitný režim na podujatiach, a to poskytnutím pramenitej vody Lucka, konkrétne 7.500ks 0,5l PET fliaš (jemne perlivá, perlivá, neperlivá) v hodnote 1.782 € s DPH, po poskytnutí 40% zľavy podľa prílohy č.1 tejto zmluvy Cenové podmienky a na základe riadnych objednávok poskytovateľa rešpektujúc závozový kalendár objednávateľa. - banner na webe vo vopred dohodnutom termíne, rozmer 300x100 - PR článok v časopise - 1 strana Minerálky Finančné 99,79 eur
3.2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť pre poskytovateľa pitný režim na podujatiach, a to poskytnutím pramenitej vody Lucka, konkrétne 7.500ks 0,5l PET fliaš (jemne perlivá, perlivá, neperlivá) v hodnote 1.782 € s DPH, po poskytnutí 40% zľavy podľa prílohy č.1 tejto zmluvy Cenové podmienky a na základe riadnych objednávok poskytovateľa rešpektujúc závozový kalendár objednávateľa. - banner na webe vo vopred dohodnutom termíne, rozmer 300x100 - PR článok v časopise - 1 strana Minerálky Finančné 128,30 eur
3.2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť pre poskytovateľa pitný režim na podujatiach, a to poskytnutím pramenitej vody Lucka, konkrétne 7.500ks 0,5l PET fliaš (jemne perlivá, perlivá, neperlivá) v hodnote 1.782 € s DPH, po poskytnutí 40% zľavy podľa prílohy č.1 tejto zmluvy Cenové podmienky a na základe riadnych objednávok poskytovateľa rešpektujúc závozový kalendár objednávateľa. - banner na webe vo vopred dohodnutom termíne, rozmer 300x100 - PR článok v časopise - 1 strana Minerálky Finančné 79,82 eur
3.2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť pre poskytovateľa pitný režim na podujatiach, a to poskytnutím pramenitej vody Lucka, konkrétne 7.500ks 0,5l PET fliaš (jemne perlivá, perlivá, neperlivá) v hodnote 1.782 € s DPH, po poskytnutí 40% zľavy podľa prílohy č.1 tejto zmluvy Cenové podmienky a na základe riadnych objednávok poskytovateľa rešpektujúc závozový kalendár objednávateľa. - banner na webe vo vopred dohodnutom termíne, rozmer 300x100 - PR článok v časopise - 1 strana Minerálky Finančné 114,05 eur
3.2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť pre poskytovateľa pitný režim na podujatiach, a to poskytnutím pramenitej vody Lucka, konkrétne 7.500ks 0,5l PET fliaš (jemne perlivá, perlivá, neperlivá) v hodnote 1.782 € s DPH, po poskytnutí 40% zľavy podľa prílohy č.1 tejto zmluvy Cenové podmienky a na základe riadnych objednávok poskytovateľa rešpektujúc závozový kalendár objednávateľa. - banner na webe vo vopred dohodnutom termíne, rozmer 300x100 - PR článok v časopise - 1 strana Minerálky Finančné 141,17 eur
3.2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť pre poskytovateľa pitný režim na podujatiach, a to poskytnutím pramenitej vody Lucka, konkrétne 7.500ks 0,5l PET fliaš (jemne perlivá, perlivá, neperlivá) v hodnote 1.782 € s DPH, po poskytnutí 40% zľavy podľa prílohy č.1 tejto zmluvy Cenové podmienky a na základe riadnych objednávok poskytovateľa rešpektujúc závozový kalendár objednávateľa. - banner na webe vo vopred dohodnutom termíne, rozmer 300x100 - PR článok v časopise - 1 strana Palety Finančné 9,96 eur
3.2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť pre poskytovateľa pitný režim na podujatiach, a to poskytnutím pramenitej vody Lucka, konkrétne 7.500ks 0,5l PET fliaš (jemne perlivá, perlivá, neperlivá) v hodnote 1.782 € s DPH, po poskytnutí 40% zľavy podľa prílohy č.1 tejto zmluvy Cenové podmienky a na základe riadnych objednávok poskytovateľa rešpektujúc závozový kalendár objednávateľa. - banner na webe vo vopred dohodnutom termíne, rozmer 300x100 - PR článok v časopise - 1 strana Minerálky Finančné 285,12 eur
3.2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť pre poskytovateľa pitný režim na podujatiach, a to poskytnutím pramenitej vody Lucka, konkrétne 7.500ks 0,5l PET fliaš (jemne perlivá, perlivá, neperlivá) v hodnote 1.782 € s DPH, po poskytnutí 40% zľavy podľa prílohy č.1 tejto zmluvy Cenové podmienky a na základe riadnych objednávok poskytovateľa rešpektujúc závozový kalendár objednávateľa. - banner na webe vo vopred dohodnutom termíne, rozmer 300x100 - PR článok v časopise - 1 strana Minerálky Finančné 285,12 eur
3.2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť pre poskytovateľa pitný režim na podujatiach, a to poskytnutím pramenitej vody Lucka, konkrétne 7.500ks 0,5l PET fliaš (jemne perlivá, perlivá, neperlivá) v hodnote 1.782 € s DPH, po poskytnutí 40% zľavy podľa prílohy č.1 tejto zmluvy Cenové podmienky a na základe riadnych objednávok poskytovateľa rešpektujúc závozový kalendár objednávateľa. - banner na webe vo vopred dohodnutom termíne, rozmer 300x100 - PR článok v časopise - 1 strana Minerálky Finančné 171,07 eur
3.2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť pre poskytovateľa pitný režim na podujatiach, a to poskytnutím pramenitej vody Lucka, konkrétne 7.500ks 0,5l PET fliaš (jemne perlivá, perlivá, neperlivá) v hodnote 1.782 € s DPH, po poskytnutí 40% zľavy podľa prílohy č.1 tejto zmluvy Cenové podmienky a na základe riadnych objednávok poskytovateľa rešpektujúc závozový kalendár objednávateľa. - banner na webe vo vopred dohodnutom termíne, rozmer 300x100 - PR článok v časopise - 1 strana Minerálky Finančné 96,94 eur