Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Výkaz o použití sponzorského

Dátum platby Interné číslo účtovného dokladu Externé číslo účtovného dokladu Dátum zaúčtovania Variabilný symbol Celková suma na zaúčtovanie Dodávateľ IČO
3.11.2020 202000095 2020378 29.12.2020 2020378 200,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) SPOJENÁ ŠKOLA, Československej armády 24, 036é+ martin 17050499
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
prenájom telocvične 1/ Fakturujeme Vám za prenájom telocvične: august/2020 2/ za mesiac spetember/2020 Finančné 200,00 eur prenájom telocvične