Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 1

Výkaz o použití sponzorského

Dátum platby Interné číslo účtovného dokladu Externé číslo účtovného dokladu Dátum zaúčtovania Variabilný symbol Celková suma na zaúčtovanie Dodávateľ IČO
31.7.2020 6 19.11.2020 150,10 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) DAHA s.r.o. 43976786
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
2.1 Sponzor poskytne Sponzorovanému sponzorské jednorazovo v termíne do 30 dní od uzavretia tejto Zmluvy formou bezhotovostného prevodu na účet Sponzorovaného uvedený v záhlaví Zmluvy. 2.2 Účelom sponzorského je: podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu, nákup technického a športového vybavenia, financovanie športovej činnosti sponzorovaného vrátane organizovania, riadenia, správy, rozvoja a podpory športovej činnosti, organizácia súťaží, zabezpečenie prípravy športovcov na súťaže, účasť športovcov na súťažiach, prenájom športovísk, účasť športovcov na podujatiach športového charakteru. Finančné 150,10 eur Nákup športového vybavenia
31.7.2020 5 19.11.2020 149,90 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) DAHA s.r.o. 43976786
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
2.1 Sponzor poskytne Sponzorovanému sponzorské jednorazovo v termíne do 30 dní od uzavretia tejto Zmluvy formou bezhotovostného prevodu na účet Sponzorovaného uvedený v záhlaví Zmluvy. 2.2 Účelom sponzorského je: podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu, nákup technického a športového vybavenia, financovanie športovej činnosti sponzorovaného vrátane organizovania, riadenia, správy, rozvoja a podpory športovej činnosti, organizácia súťaží, zabezpečenie prípravy športovcov na súťaže, účasť športovcov na súťažiach, prenájom športovísk, účasť športovcov na podujatiach športového charakteru. Finančné 149,90 eur Nákup športového vybavenia