Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Výkaz o použití sponzorského

Dátum platby Interné číslo účtovného dokladu Externé číslo účtovného dokladu Dátum zaúčtovania Variabilný symbol Celková suma na zaúčtovanie Dodávateľ IČO
28.6.2021 20210022 2021206 10.7.2021 2021206 200,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) Spojená škola, Československej armády 24, 03601 Martin 17050499
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
Účelom sponzorského je: podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu, nákup technického a športového vybavenia, obnova a vylepšenie priestorov využívaných klubom na športové aktivity, financovanie športovej činnosti sponzorovaného vrátane organizovania, riadenia, správy, rozvoja a podpory športovej činnosti, organizácia súťaží, zabezpečenie prípravy športovcov na súťaže, účasť športovcov na súťažiach, lekárske prehliadky, prenájom športovísk, účasť športovcov na podujatiach športového charakteru Fakturujeme Vám za prenájom telocvične za mesiac Máj/2021 Finančné 200,00 eur prenájom telocvične