Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Výkaz o použití sponzorského

Dátum platby Interné číslo účtovného dokladu Externé číslo účtovného dokladu Dátum zaúčtovania Variabilný symbol Celková suma na zaúčtovanie Dodávateľ IČO
20.1.2021 1/2021 202100140 15.2.2021 185616054 340,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) DANDY spol. s r.o. 46888349
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
Účel poskytnutia sponzorského: Nákup technického a športového vybavenia. Rozsah sponzorského: 340,00 EUR jednorázovo použité na nákup technického a športového vybavenia. Časový rozvrh poskytnutia: Jednorazového plnenie viazané na použitie do konca septembra 2021 Spôsob poskytnutia: Prevod na transparentný bankový účet. Spôsob použitia: finančné prostriedky budú použité na nákup technického a športového vybavenia Finančné 340,00 eur