Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Výkaz o použití sponzorského

Dátum platby Interné číslo účtovného dokladu Externé číslo účtovného dokladu Dátum zaúčtovania Variabilný symbol Celková suma na zaúčtovanie Dodávateľ IČO
28.4.2019 18/2019 24.5.2019 150,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) Ricards Ansviesulis
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
Podpora organizovania významných športových podujatí na Plochej dráhe Finančné 150,00 eur
28.4.2019 17/2019 24.5.2019 100,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) Ján Macek
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
Podpora organizovania významných športových podujatí na Plochej dráhe Finančné 100,00 eur
28.4.2019 16/2019 24.5.2019 190,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) Martin Málek
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
Podpora organizovania významných športových podujatí na Plochej dráhe Finančné 190,00 eur
28.4.2019 15/2019 24.5.2019 200,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) Martin Gavenda
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
Podpora organizovania významných športových podujatí na Plochej dráhe Finančné 200,00 eur
28.4.2019 14/2019 24.5.2019 240,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) Milen Manev
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
Podpora organizovania významných športových podujatí na Plochej dráhe Finančné 240,00 eur
28.4.2019 13/2019 24.5.2019 250,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) Niels Oliver Wessel
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
Podpora organizovania významných športových podujatí na Plochej dráhe Finančné 250,00 eur
28.4.2019 12/2019 24.5.2019 270,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) Viačeslav Monachv
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
Podpora organizovania významných športových podujatí na Plochej dráhe Finančné 270,00 eur
28.4.2019 11/2019 24.5.2019 280,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) Niklas Säyrio
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
Podpora organizovania významných športových podujatí na Plochej dráhe Finančné 280,00 eur
28.4.2019 10/2019 24.5.2019 320,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) Norbert Magoši
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
Podpora organizovania významných športových podujatí na Plochej dráhe Finančné 320,00 eur