Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Výkaz o použití sponzorského

Dátum platby Interné číslo účtovného dokladu Externé číslo účtovného dokladu Dátum zaúčtovania Variabilný symbol Celková suma na zaúčtovanie Dodávateľ IČO
31.7.2019 ZAP 29.11.2019 10 542,24 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) Media RTVSx s.r.o. 35967871
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
5.1.1. Cena služieb, ktoré Media RTVS na základe tejto zmluvy formou poskytnutia reklamného priestoru v zmysle Čl. III., bod 3.1.1., písmeno a) tejto zmluvy na rozhlasovej programovej službe RTVS – Rádio Slovensko pre Slovenskú golfovú asociáciu poskytne, je stanovená vo výške maximálne 70.000,- € (sedemdesiattisíc Eur) bez DPH podľa aktuálneho Cenníka predaja reklamného vysielania rozhlasových programových služieb RTVS. Media RTVS sa zaväzuje poskytnúť pre Slovenskú golfovú asociáciu na plnenie zľavu vo výške 90% z cenníkových cien. Hodnota plnenia Medie RTVS po poskytnutí zľavy vo výške 90% je 7.000,- € (sedemtisíc Eur) bez DPH. K tejto sume bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. 5.1.2. Na základe dohody zmluvných strán celková hodnota plnenia Medie RTVS formou poskytnutia reklamného priestoru na televíznych programových službách RTVS – JEDNOTKA v zmysle Čl. III, bod 3.1.1, písmeno b) je stanovená vo výške 166.000,- € (jednostošesťdesiatšesťtisíc Eur) bez DPH podľa aktuálneho Cenníka predaja reklamných produktov televízií RTVS. Media RTVS sa zaväzuje poskytnúť klientovi na plnenie zľavu vo výške 90% z cenníkových cien. Hodnota plnenia Media RTVS po poskytnutí zľavy vo výške 90% je 16.600,- € (šestnásťtisícšesťsto Eur) bez DPH. K tejto sume bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. Finančné 10 542,24 eur
31.8.2019 ZAP 29.11.2019 2 419,20 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) Media RTVSx s.r.o. 35967871
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
5.1.1. Cena služieb, ktoré Media RTVS na základe tejto zmluvy formou poskytnutia reklamného priestoru v zmysle Čl. III., bod 3.1.1., písmeno a) tejto zmluvy na rozhlasovej programovej službe RTVS – Rádio Slovensko pre Slovenskú golfovú asociáciu poskytne, je stanovená vo výške maximálne 70.000,- € (sedemdesiattisíc Eur) bez DPH podľa aktuálneho Cenníka predaja reklamného vysielania rozhlasových programových služieb RTVS. Media RTVS sa zaväzuje poskytnúť pre Slovenskú golfovú asociáciu na plnenie zľavu vo výške 90% z cenníkových cien. Hodnota plnenia Medie RTVS po poskytnutí zľavy vo výške 90% je 7.000,- € (sedemtisíc Eur) bez DPH. K tejto sume bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. 5.1.2. Na základe dohody zmluvných strán celková hodnota plnenia Medie RTVS formou poskytnutia reklamného priestoru na televíznych programových službách RTVS – JEDNOTKA v zmysle Čl. III, bod 3.1.1, písmeno b) je stanovená vo výške 166.000,- € (jednostošesťdesiatšesťtisíc Eur) bez DPH podľa aktuálneho Cenníka predaja reklamných produktov televízií RTVS. Media RTVS sa zaväzuje poskytnúť klientovi na plnenie zľavu vo výške 90% z cenníkových cien. Hodnota plnenia Media RTVS po poskytnutí zľavy vo výške 90% je 16.600,- € (šestnásťtisícšesťsto Eur) bez DPH. K tejto sume bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. Finančné 2 419,20 eur
30.6.2019 ZAP 29.11.2019 13 558,56 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) Media RTVSx s.r.o. 35967871
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
5.1.1. Cena služieb, ktoré Media RTVS na základe tejto zmluvy formou poskytnutia reklamného priestoru v zmysle Čl. III., bod 3.1.1., písmeno a) tejto zmluvy na rozhlasovej programovej službe RTVS – Rádio Slovensko pre Slovenskú golfovú asociáciu poskytne, je stanovená vo výške maximálne 70.000,- € (sedemdesiattisíc Eur) bez DPH podľa aktuálneho Cenníka predaja reklamného vysielania rozhlasových programových služieb RTVS. Media RTVS sa zaväzuje poskytnúť pre Slovenskú golfovú asociáciu na plnenie zľavu vo výške 90% z cenníkových cien. Hodnota plnenia Medie RTVS po poskytnutí zľavy vo výške 90% je 7.000,- € (sedemtisíc Eur) bez DPH. K tejto sume bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. 5.1.2. Na základe dohody zmluvných strán celková hodnota plnenia Medie RTVS formou poskytnutia reklamného priestoru na televíznych programových službách RTVS – JEDNOTKA v zmysle Čl. III, bod 3.1.1, písmeno b) je stanovená vo výške 166.000,- € (jednostošesťdesiatšesťtisíc Eur) bez DPH podľa aktuálneho Cenníka predaja reklamných produktov televízií RTVS. Media RTVS sa zaväzuje poskytnúť klientovi na plnenie zľavu vo výške 90% z cenníkových cien. Hodnota plnenia Media RTVS po poskytnutí zľavy vo výške 90% je 16.600,- € (šestnásťtisícšesťsto Eur) bez DPH. K tejto sume bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. Finančné 13 558,56 eur
31.5.2019 ZAP 21900437 29.11.2019 2019183 1 800,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur) Media RTVSx s.r.o. 35967871
Účel a rozsah sponzorského zo zmluvy Text účtovného zápisu Typ plnenia Suma Kategória Podkategória
5.1.1. Cena služieb, ktoré Media RTVS na základe tejto zmluvy formou poskytnutia reklamného priestoru v zmysle Čl. III., bod 3.1.1., písmeno a) tejto zmluvy na rozhlasovej programovej službe RTVS – Rádio Slovensko pre Slovenskú golfovú asociáciu poskytne, je stanovená vo výške maximálne 70.000,- € (sedemdesiattisíc Eur) bez DPH podľa aktuálneho Cenníka predaja reklamného vysielania rozhlasových programových služieb RTVS. Media RTVS sa zaväzuje poskytnúť pre Slovenskú golfovú asociáciu na plnenie zľavu vo výške 90% z cenníkových cien. Hodnota plnenia Medie RTVS po poskytnutí zľavy vo výške 90% je 7.000,- € (sedemtisíc Eur) bez DPH. K tejto sume bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. 5.1.2. Na základe dohody zmluvných strán celková hodnota plnenia Medie RTVS formou poskytnutia reklamného priestoru na televíznych programových službách RTVS – JEDNOTKA v zmysle Čl. III, bod 3.1.1, písmeno b) je stanovená vo výške 166.000,- € (jednostošesťdesiatšesťtisíc Eur) bez DPH podľa aktuálneho Cenníka predaja reklamných produktov televízií RTVS. Media RTVS sa zaväzuje poskytnúť klientovi na plnenie zľavu vo výške 90% z cenníkových cien. Hodnota plnenia Media RTVS po poskytnutí zľavy vo výške 90% je 16.600,- € (šestnásťtisícšesťsto Eur) bez DPH. K tejto sume bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. Finančné 1 800,00 eur