Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: SK SDV-Z-1/2019

Základné vlastnosti

Slovenská kanoistika

SK SDV-Z-1/2019

POMAS, s. r. o.

SK SDV-Z-1/2019

1.8.2019

1.8.2021

20 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

2. Sponzorovaný bude uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Uvádzanie sponzora bude v nasledovnom rozsahu: a) Areál Divoká voda Čunovo - Canoe Slalom World Series Slovak Open 2019 (august) b) Bratislava - Slávnostné vyhlásenie ankety Kanoista roka 2019 (december) Reklamné plnenia pri organizácii vybraných športových eventov zahŕňajú: a) Branding areálu reklamnými banermi 2x1 meter v priamom dosahu TV snímania v cel kovom počte 4 kusy b) Branding Štartovacej bránky a Stupňov víťazov reklamnými banermi s plochou 200 cm2 v priamych záberoch TV snímania c) Branding špecifických priestorov MIX zóna, VIP zóna, FAN zóna brandingom v celkovej ploche 10% z reklamných plôch d) Branding hlavnej scény pri vyhlasovaní ankety Kanoista roka banermi v celkovej ploche 10% z reklamných plôch 3/Reklamné plnenia pri Reprezentačných družstvách zahrňajú: e) Branding športových lodí (kajak / kanoe) o veľkosti 100 cm2 umiestnený na vrchnej palube f) Branding reprezentačných tréningových štartových čísel s plochou 30 cm2 v priamych záberoch TV snímania

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK2709000000005161783125

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
úhrada nákladov súvisiacich so športovou činnosťou sponzorovaného Finančné 20 000,00 eur 0,00 eur 20 000,00 eur

Znenie zmluvy

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie