Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 2022/002

Základné vlastnosti

Mokrá lopta o.z.

2022/002

CAMEA car, a.s.

2022/02

11.5.2022

31.12.2022

12 500,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný nemusí splniť žiadne osobitné podmienky.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

www.transparentneucty.sk

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzorské bude sponzorovanému poskytnuté za účelom podpory športových aktivít. Finančné 12 500,00 eur 0,00 eur 12 500,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
ML-SZ-CameaCar-2022002.pdf SponzorskaZmluva

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie