Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 09082019

Základné vlastnosti

Športový klub Gbeľany

09082019

Constellium Automotive Žilina, s.r.o.

09082019

9.8.2019

9.8.2023

2 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Zrušená

zverejňovanie informácie o spôsobe použitia sponzorského

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
uhrádzanie bežných výdavkov a nákladov sponzorovaného ako futbalového klubu, podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu, nákup športového a technického vybavenia futbalového klubu Finančné 2 000,00 eur 0,00 eur 2 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva o sponzorstve v športe.pdf zmluva

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie