Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 2022/007

Základné vlastnosti

Mokrá lopta o.z.

2022/007

J.P.S.servis, s.r.o.

2022/007

24.8.2022

31.12.2022

10 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný nemusí splniť žiadne osobitné podmienky na poskytnutie sponzorského.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

www.transparentneucty.sk

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzorské bude sponzorovanému poskytnuté za za účelom podpory športovej činnosti. Finančné 10 000,00 eur 0,00 eur 10 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
ML-SZ-JPS2022007.pdf SponzorskaZmluva

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie