Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 22019

Základné vlastnosti

Klub športu a kultúry Rozhanovce

22019

POWERPLAY MANAGER, s.r.o.

22019

1.10.2019

31.12.2019

1 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Prezentovat sponzora dohodnutym sposobom uverejnenim loga sponzora na webovom sidle, dresoch mladeze a v exterieri futbaloveho ihriska. Dalej zverejnit pouzitie na transparentom ucte a webovom sidle sponzorovaneho uvedenom v zmluve. Prostriedky je mozne pouzit na podporu sportoveho klubu a sportovej cinnosti jeho clenov. O umiestneni loga sponzora a ostatnych dohodnutych formach propagacie bude informovat bezodkladne, najneskor do 25 dni od podpisania zmluvy pisomne.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2400958057

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzrosky prispevok sluzi na podporu sportovej cinnosti mladeze futbaloveho klubu /spoznorovaneho/ a pouzije sa na naklady suvisiace s cestovanim na zapasy, sportovu vybavu a cinnost sportoveho klubu v sutaziach riadenych Oblastnym futbalovym zvazom Kosice Okolie. Rozsah sa poskytne na raz a to v sume 1000 eur formou uhreadenia na transparentny bankovy ucet. Suma sa moze pouzit od 1.10.2019 do 31.12.2019. Finančné 1 000,00 eur 0,00 eur 1 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva o sponzorstve verzia POWERPLAY.pdf zmluva v pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie