Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 2/2022

Základné vlastnosti

FUTSAL KLUB LUČENEC

2/2022

COSTRUO, spol. s r.o.

2/2022

20.9.2022

31.12.2022

5 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

sponzorovaný je povinný zverejňovať v ISŠ informácie o spôsobe použitia sponzorského najneskôr do 25.dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
sponzorské je možné použiť na úhradu nákladov spojených s prenájmom športových a relaxačných zariadení, nákup športových potrieb a výstrojov, tréningový proces športovcov a ich účasťou na zápasoch a sústredeniach doma a v zahraničí s cieľom dosiahnuť ich športový rast a rozvoj. Sponzorské môže byť využité aj na úhradu nákladov spojených s organizačným zabezpečením športových podujatí, úhradu štartovných poplatkov a aj na organizáciu a propagáciu náborovej činnosti klubu. Finančné 5 000,00 eur 5 000,00 eur 0,00 eur

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie