Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: SZ32022

Základné vlastnosti

DART racing, s. r. o.

SZ32022

Apex Tech s. r. o.

SZ32022

1.10.2022

31.12.2023

5 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný sa zaväzuje použiť sponzorské výlučne na účel, za podmienok a v období podľa tejto zmluvy. Sponzorovaný bude uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Uvádzanie sponzora bude po vzájomnej dohode na web stránke sponzorovaného, v informáciách o činnosti sponzorovaného, na pretekárskych motocykloch. Náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10% hodnoty sponzorského.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

SK8583300000002101164548

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Podpora tréningovej a súťažnej činnosti jazdcov Dart Racing tímu Finančné 5 000,00 eur 0,00 eur 5 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
SZ32022.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie