Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Žampa Ski Club Vysoké Tatry

BILLA ľuďom

1.3.2022

26.10.2022

5 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný môže použiť sponzorské výhradne za účelom náhrady nákladov spojených s financovaním podujatia Žampa Cup 2022, najmä na technické zabezpečenie podujatia Žampa Cup 2022, zapožičanie lyžiarskej výstroje pre deti a športovú činnosť Lyžiarov v rámci podujatia Žampa Cup 2022.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

SK8209000000005112182737

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Účelom poskytnutia sponzorského je podpora zabezpečenia a organizácie podujatia zameraného na rozvoj talentovanej mládeže v zjazdovom lyžovaní a propagáciu športových aktivít počas podujatia Žampa Cup 2022, ako aj pozitívna propagácia Sponzora spôsobom uvedeným v tejto Zmluve s cieľom zabezpečenia pozitívneho vnímania Sponzora a jeho aktivít. Sponzorské je poskytnuté v dvoch tranžiach: 1/ peňažné prostriedky vo výške 3.500,- Eur poukázané v celosti na transparentný účet sponzorovaného 2/ nákupné poukážky na nákup tovaru v prevádzkach spoločnosti BILLA s.r.o. v celkovej čiastke 1.500,- Eur Finančné 5 000,00 eur 0,00 eur 5 000,00 eur

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie