Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

FK Železiarne Podbrezová a.s.

N I K É , spol. s r.o.

20.9.2022

19.9.2024

540 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný sa zaväzuje použiť sponzorské za účelom skvalitnenia športovej činnosti vykonávanej FK ŽP a úhrady prevádzkových nákladov FK ŽP, najmä, nie výlučne, na úhradu nákladov na nájom zápasových plôch a športovísk, nákladov na účasť v jednotlivých súťažiach a ako aj jednotlivých zápasoch, nákladov na cestovné a ubytovanie, nákladov na športové potreby, odevy a iné športové vybavenie a pod.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Generálny partner - sezóna 2022/2023 sponzorské vo výške 270 000,00 EUR s DPH - sezóna 2023/2024 sponzorské vo výške 270 000,00 EUR s DPH Finančné 540 000,00 eur 122 197,22 eur 417 802,78 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva_o_sponzorstve_N I K É.pdf Zmluva o sponzorstve

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie