Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

MFK Zemplín Michalovce, akciová spoločnosť, v skratke : MFK Zemplín Michalovce, a.s.

ST. NICOLAUS - trade, a.s.

18.9.2019

30.6.2020

100 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

zverejniť informácie o spôsobe použitia sponzorského najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v ISŠ

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Účel : úhrada nákladov súvisiacich so športovou činnosťou sponzorovaného 50.000,- eur do 30.09.2019 50.000,- eur do 28.02.2020 Finančné 100 000,00 eur 38 481,40 eur 61 518,60 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
MFK MI ST. NICOLAUS 18.09.2019 _ 30.06.2020.pdf Zmluva MFK Zemplín Michalovce,a.s. - ST. Nicolaus - trade,a.s.

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie