Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Futbalový klub Slovenské Ďarmoty

TOP GAME GROUP, s.r.o.

14.11.2022

31.12.2022

3 600,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Použiť sponzorské výlučne na zabezpečenie činnosti FK v termíne do 31.12.2022.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
športová činnosť Finančné 3 600,00 eur 0,00 eur 3 600,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva FK Slovenské Ďarmoty.pdf Zmluva

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie