Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 010/OZ/2022

Základné vlastnosti

ŠK Hornets Košice o.z.

010/OZ/2022

CAMEA car, a.s.

010/OZ/2022

30.9.2022

31.12.2022

40 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

nemusí splňať žiadne osobitné podmienky

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

SK4509000000005111652522

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzorské bude sponzorovanému poskytnuté za účelom podpory činností vykonávaných sponzorovaným, a to najmä na úhradu nákladov spojených s nákupom športových potrieb a športovej výstroje, tréningovým procesom športovcov a ich účasťou na zápasoch doma a v zahraničí, prenájmom športovo-relaxačných zariadení a to všetko s cieľom dosiahnuť ich športový rast a všestranný rozvoj. Sponzorské môže byť ďalej využité aj na úhradu nákladov spojených z organizáciou a propagáciou športových podujatí , úhradu členských poplatkov, mzdu a odmenu zamestnancov a športovcov klubu, ako aj na organizáciu a propagáciu náborovej činnosti klubu za účelom zvyšovania športovej základne sponzorovaného. Sponzorovaný môže sponzorské použiť aj na úhradu nákladov spojených s uvádzaním názvu alebo obchodného mena, sídla, loga sponzora alebo loga jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté, pričom náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10% hodnoty sponzorského. Finančné 40 000,00 eur 0,00 eur 40 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
010_SZ_2022.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie