Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 0062022

Základné vlastnosti

Ski Club ZEAL Slovakia

0062022

Wlosek Frame s. r. o.

8.10.2022

31.12.2022

2 500,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Niesu dohodnuté osobitné podmienky

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2401647920

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
• Sponzor poskytne sponzorovanému sponzorské, ktorým je peňažný príspevok vo výške 2500,- EUR. Peňažný príspevok bude poukázaný na účet a to do 31.12.2022 Finančné 2 500,00 eur 0,00 eur 2 500,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie