Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 1

Základné vlastnosti

Berežňaninová Karolína

1

3W, s.r.o.

1.5.2022

31.12.2022

1 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Zrušená

Nie sú dohodnuté osobitné podmienky

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2102190668

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
podpora súťažnej činnosti a tréningovej činnosti sponzorovanej, a to predovšetkým pokrytie jej nákladov na: • komplexnej tréningovej a súťažnej činnosti sponzorovaného (tréningový proces, preteky), tzn. nákup športového vybavenia, tréninkových pomôcok, športového oblečenia a obuvi, náklady spojené s účasťou na turnajoch ako štartovné, ubytovanie, letenky, cestovné, stravovanie • rehabilitačno-regeneračný proces, tzn. Masáže, sauna, diagnostika, lekárske vyšetrenia, fyzioterapeut, výživové doplnky • finančná podpora nevyhnutných nákladov sprievodnej dospelej osoby pri výjazdoch na turnaje (ubytovanie a stravovanie na turnajoch), keďže sa jedná o neplnoletú osobu Finančné 1 000,00 eur 0,00 eur 1 000,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie