Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 1/2022

Základné vlastnosti

Lyžiarsky oddiel Horehron Ski Team Polomka-Bučník

1/2022

PowerLog s.r.o.

1/2022

22.11.2022

31.12.2022

1 500,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Nie sú dohodnuté osobitné podmienky.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

SK1709000000005136949947

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
2. Účelom sponzorského je podpora činnosti organizácie vo výkone športovej a riadiacej činnosti členov a funkcionárov a súťažnej činnosti športovcov registrovaných v evidencii Sponzorovaného, nákup lyžiarskeho vybavenia a výdavky spojené s organizáciou športových podujatí. 3. Sponzorské nesmie byť poskytnuté na úhradu mzdy alebo odmeny, ani úhradu nákladov na osobnú potrebu nesúvisiacich s vykonávaním činnosti športovcami alebo športovými odborníkmi Sponzorovaného. Finančné 1 500,00 eur 0,00 eur 1 500,00 eur

Znenie zmluvy

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie