Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 1/2019

Základné vlastnosti

LYŽIARSKY KLUB LEVOČA

1/2019

MINERFIN, a.s.

zmluva neuvádza

26.8.2019

31.5.2020

25 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Podmienky: použiť sponzorské v súlade so zmluvou, uvádzať po celú dobu trvania zmluvy obchodné meno a logo Sponzora na lyžiarskom oblečení členov lyžiarskeho klubu a na web stránke klubu www.lklevoca.com

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

SK5109000000005130560818

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Účelom sponzorského je podpora športových aktivít v rozsahu 25 000 eur, priamym peňažným plnením na bankový účet sponzorovaného, do 10 dní odo dńa podpisu zmluvy. Finančné 25 000,00 eur 0,00 eur 25 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
IMG_4494.JPG
IMG_4495.JPG
IMG_4496.JPG
IMG_4497.JPG

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie