Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: zmluva neuvádza

Základné vlastnosti

LYŽIARSKY KLUB LEVOČA

zmluva neuvádza

MINERFIN, a.s.

zmluva neuvádza

26.8.2019

31.5.2020

25 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Podmienky: použiť sponzorské v súlade so zmluvou, uvádzať po celú dobu trvania zmluvy obchodné meno a logo Sponzora na lyžiarskom oblečení členov lyžiarskeho klubu a na web stránke klubu www.lklevoca.com

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Účelom sponzorského je podpora športových aktivít v rozsahu 25 000 eur, priamym peňažným plnením na bankový účet sponzorovaného, do 10 dní odo dńa podpisu zmluvy. Finančné 25 000,00 eur 0,00 eur 25 000,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie