Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: zmluva neuvádza

Základné vlastnosti

LYŽIARSKY KLUB LEVOČA

zmluva neuvádza

PRO ELECTRO s. r. o.

zmluva neuvádza

21.8.2019

31.5.2020

600,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Podmienky: prezentovanie sponzora na web. stránke LK Levoča www.lklevoca.com

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Účelom zmluvy je podpora športových aktivít v rozsahu 600 eur, priame peňažné plnenie na bankový účet sponzorovaného, do 10 dní od podpisu zmluvy. Finančné 600,00 eur 0,00 eur 600,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
IMG_8431.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie