Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 012019

Základné vlastnosti

Hrbáňová Ella

012019

DI MECHANIK s.r.o.

012019

18.10.2019

31.12.2019

2 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaná sa zaväzuje použiť sponzorské výlučne na účel zabezpečenia komplexnej športovej prípravy, športového vybavenia, rehabilitačno-regeneračného procesu, účasti na domácich a zahraničných športových podujatí. Sponzorovaná bude uvádzať názov a obchodné meno Sponzora v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Lehota na oznámenia splnenia podmienok sponzorského: 25.01.2020

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzorovaná sa zaväzuje použiť sponzorské výlučne na účel zabezpečenia komplexnej športovej prípravy, športového vybavenia, rehabilitačno-regeneračného procesu, účasti na domácich a zahraničných športových podujatí. Finančné 2 000,00 eur 0,00 eur 2 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Sponzorská zmluva DI Mechanik 2019.pdf zmluva
Vyúčtovanie zmluvy 012019.pdf Vyúčtovanie zmluvy 012019

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie