Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 012019

Základné vlastnosti

BARTKO Daniel

012019

PROGAST, spol. s.r.o.

012019

1.10.2019

30.4.2020

2 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Podmienky, ktoré musí Sponzorovaný splniť na poskytnutie sponzorského: a) zúčastňovať sa a absolvovať kompletný tréningový proces (lyžiarsky tréning, kondičný tréning, mentálny tréning) s maximálnym nasadením b) absolvovať kompletný regeneračno-rehabilitačný proces c) robiť všetko pre zvyšovanie svojej výkonnosti, pre dosiahnutie najlepších výsledkov Sponzorovaný bude pravidelne raz za 3 mesiace písomne informovať Sponzora o splnení podmienok sponzorského. Sponzorovaný bude uvádzať názov Sponzora alebo obchodné meno Sponzora alebo označenie Sponzora alebo jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Náklady na uvádzanie Sponzora alebo jeho výrobku nesmú presiahnuť 10% hodnoty sponzorského.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK9109000000005149127547

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Účelom sponzorského je finančné zabezpečenie komplexnej športovej prípravy Sponzorovaného na tréningoch, účasti na pretekoch a materiálne vybavenie Sponzorovaného. Finančné 2 000,00 eur 0,00 eur 2 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva PROGAST 19_20.pdf Zmluva

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie