Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Valkovič Jakub

EKOFORM spol. s r.o.

17.10.2019

21.12.2020

1 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Propagácia loga sponzora

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Vykonávanie športovej činnosti športovca - pretekára na Plochej dráhe, jeho podpora a pomoc pri dosahovaní dobrých výsledkov doma a v zahraničí. Finančné 1 000,00 eur 1 000,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie