Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Valkovič Jakub

KPI, s. r. o.

1.5.2019

1.5.2021

2 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Propagácia loga sponzora na kombinéze, motocykli, dodávke, prilbe jazdca.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Vykonávanie športovej činnosti športovca - pretekára na Plochej dráhe, jeho podpora a pomoc pri dosahovaní dobrých výsledkov doma a v zahraničí. Finančné 2 000,00 eur 2 000,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie