Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 12020

Základné vlastnosti

DART racing, s. r. o.

12020

iterea, s. r. o.

12020

1.11.2019

31.12.2020

12 500,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný sa zaväzuje použiť sponzorské výlučne na účel, za podmienok a v období podľa tejto zmluvy. Sponzorovaný bude uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Uvádzanie sponzora bude po vzájomnej dohode na web stránke sponzorovaného, v informáciách o činnosti sponzorovaného, na pretekárskych motocykloch. Náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10% hodnoty sponzorského.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

SK8583300000002101164548

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Podpora tréningovej a súťažnej činnosti jazdcov Dart Racing tímu Finančné 12 500,00 eur 0,00 eur 12 500,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
SZ iterea 12020.pdf SZ

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie