Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 008/MRL/2019

Základné vlastnosti

Mokrá lopta o.z.

008/MRL/2019

CAMEA car, a.s.

008/MRL/2019

21.10.2019

31.12.2019

20 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný nemusí splniť žiadne osobitné podmienky a preto sa neurčuje lehota na oznámenie ich splnenia.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzorské poskytnuté za Účelom podpory športovej činnosti vykonávanej sponzorovanym. Finančné 20 000,00 eur 0,00 eur 20 000,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie