Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Ski Club ZEAL Slovakia

Cromwell a. s.

24.11.2019

31.12.2020

15 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný sa zaväzuje použiť sponzorské výlučne na účel, za podmienok a v období podľa zmluvy. Sponzorovaný zabezpečí propagáciu obchodného mena sponzora a jeho podnikateľskej činnosti a to formou zverejnenia obchodného mena a loga sponzora na webovej stránke sponzorovaného a propagáciou jeho mena na pretekoch.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2401647920

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov sponzorovaného, okrem miezd, odmien a odvodov na sociálne a zdravotné poistenie. Organizovanie športových podujatí a pretekov. Nákup športového oblečenia, náradia a materiálu neinvestičného charakteru pre členov sponzorovaného. Diagnostika, regenerácia a rehabilitácia členov sponzorovaného. Finančné 15 000,00 eur 12 476,70 eur 2 523,30 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie