Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 005/MRL/2019

Základné vlastnosti

Mokrá lopta o.z.

005/MRL/2019

KONEX - spol. s r.o.

005MRL/2019

16.10.2019

15.12.2019

5 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný nemusi splnit žiadne osobitn6épodmienky na poskytnutie sponzorského

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

www.transparentneucty.sk

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzorské poskytnuté za Účelom podpory športovej činnosti vykonávanej sponzorovanym. Finančné 5 000,00 eur 0,00 eur 5 000,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie