Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 003/MRL/2019

Základné vlastnosti

Mokrá lopta o.z.

003/MRL/2019

MKV-PRESS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

003/MRL/2019

15.11.2019

15.12.2019

10 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný nemusi splnit žiadne osobitné podmienky na poskytnutie sponyorského

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

www.transparentneucty.sk

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzorské poskytnuté za účelom podpory športovej činnosti vykonávanej sponzorovaným Finančné 10 000,00 eur 0,00 eur 10 000,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie