Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: MJ 01/2023 PP

Základné vlastnosti

Józsa Martin

MJ 01/2023 PP

ZSL Marketing s. r. o.

MJ 01/2023 PP

28.4.2023

31.12.2023

10 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

• Do termínu 30.06.2023 najneskôr predložiť Harmonogram športovej prípravy 2023/24.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
a) komplexnej športovej prípravy a športového vybavenia Sponzorovaného ( tréningový proces, účasť na pretekoch, materiálne lyžiarske vybavenie, materiálne športové vybavenie), b) regeneračno-rehabilitačného procesu Sponzorovaného spojeného s výkonom športovej činnosti (masáže, sauny, bazény, fyzioterapia, diagnostika, lekárske vyšetrenia, medicínske produkty a výživové doplnky), c) účasť na domácich a medzinárodných pretekoch (registračné a štartovné poplatky, cestovné výdaje, ubytovanie, lyžiarske lístky a iné), d) komplexného systému lyžiarskej prípravy Sponzorovaného, ktorý je potrebný na dosiahnutie jej výkonnostných cieľov (odmena členom osobného realizačného tímu Sponzorovaného). Finančné 10 000,00 eur 0,00 eur 10 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Sponzorská zmluva FO M. Józsa 2023.pdf Zmluva

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie