Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 01/2023 GS

Základné vlastnosti

Fričová Nikola

01/2023 GS

ZSL Marketing s. r. o.

01/2023 GS

28.4.2023

31.12.2023

10 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

• Do termínu 30.06.2023 najneskôr predložiť Harmonogram športovej prípravy 2023/24.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
a) komplexnej športovej prípravy a športového vybavenia Sponzorovanej ( tréningový proces, účasť na pretekoch, materiálne lyžiarske vybavenie, materiálne športové vybavenie), b) regeneračno-rehabilitačného procesu Sponzorovanej spojeného s výkonom športovej činnosti (masáže, sauny, bazény, fyzioterapia, diagnostika, lekárske vyšetrenia, medicínske produkty a výživové doplnky), c) účasť na domácich a medzinárodných pretekoch (registračné a štartovné poplatky, cestovné výdaje, ubytovanie, lyžiarske lístky a iné), d) komplexného systému lyžiarskej prípravy Sponzorovanej, ktorý je potrebný na dosiahnutie jej výkonnostných cieľov (odmena členom osobného realizačného tímu Sponzorovanej). Finančné 10 000,00 eur 0,00 eur 10 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Sponzorská zmluva FO N. Fričová 2023.pdf Zmluva

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie