Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 01/2023-SPNZ-ABRNS

Základné vlastnosti

Barnáš Andrej

01/2023-SPNZ-ABRNS

ZSL Marketing s. r. o.

01/2023-SPNZ-ABRNS

28.2.2023

31.12.2023

3 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

• nie sú dohodnuté osobitné podmienky.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
a) komplexnej športovej prípravy a športového vybavenia Sponzorovaného (tréningový proces, účasť na pretekoch, materiálne lyžiarske vybavenie, materiálne športové vybavenie), b) regeneračno-rehabilitačného procesu Sponzorovaného spojeného s výkonom športovej činnosti (masáže, sauny, bazény, fyzioterapia, diagnostika, lekárske vyšetrenia, medicínske produkty a výživové doplnky), c) účasť na domácich a medzinárodných pretekoch (registračné a štartovné poplatky, cestovné výdaje, ubytovanie, lyžiarske lístky a iné), d) komplexného systému lyžiarskej prípravy Sponzorovaného, ktorý je potrebný na dosiahnutie jej výkonnostných cieľov (odmena členom osobného realizačného tímu Sponzorovaného). Finančné 3 000,00 eur 0,00 eur 3 000,00 eur

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie